Så går en vigsel till

Både en kyrklig och en borgerlig vigsel kan se ut på lite olika sätt och upplägget bestämmer man oftast i samtycke med präst eller vigselförrättare. Den stora skillnaden är att den borgerliga vigseln sker helt utan religiösa inslag. Här skriver vi om hur en vigsel brukar gå till och vad som är vanligast. Med det sagt är det absolut inte så att din vigsel måste vara exakt samma. Det är fritt fram att komma med egna idéer även i kyrkan!

Kyrklig vigsel

Kyrklig vigsel – Så går det till

När gästerna kommer in i kyrkan tas de emot av er kyrkomarskalk. Kyrkomarskalken kan vara antingen släkt eller vänner och det är alltså den eller de personer som visar gästerna till sina platser.

Traditionellt sätt sitter alltid brudens släkt och vänner till vänster om altargången medans brudgummens släkt och vänner sitter till höger. Bänkraderna längst fram är reserverade för de allra närmaste i släkten.

Kyrkomarskalarna håller ofta också reda på vigselprogram m.m.

När det sedan är dags för brudparet att tåga in i kyrkan gäller följande turordning:

 • Kyrkomarskalkar
 • Brudnäbbar
 • Brudparet
 • Tärnor och marskalkar

Gudstjänsten och vigselakten är indelad på följande vis:

 • Inledningsmusik (oftast orgelmusik eller annan instrumentalisk musik)
 • Psalm
 • Prästen inleder och läser texter ur bibeln
 • Brudparet svara ja till varandra, sedan uttalas löften och ringväxlingen sker. Alla gäster står upp under hela vigselakten.
 • Förbön
 • Herrens bön
 • Välsignelsen
 • Psalm
 • Utmarsch till avslutningsmusik

Gästerna tar emot brudparet utanför kyrkan

Efter brudparets uttågande är det dags för gästerna att ta emot det nyblivna brudparet utanför kyrkan. Enligt gammal sed kastar gästerna ris över brudparet som en fruktbarhetsrit.

Nuförtiden är det väldigt vanligt att man blåser bröllopsbubblor (såpbubblor) eller kaster konfetti och blomblad istället för ris.


Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel – Så går det till

För att boka en borgerlig vigsel tar man kontakt med kommunkontoret eller tingsrätten i den kommun man vill gifta sig i. Om man vill gifta sig utan gäster kan man göra detta i stadshuset.

Kom ihåg att det även i detta fall krävs att två vittnen som är 18 år fyllda medverkar. Har man inte några egna vittnen kallas istället två kommunala tjänstemän.

Väldigt fritt upplägg

Eftersom en borgerlig vigsel sker helt utan religiösa inslag ingår det inga psalmer, böner eller andra obligatoriska bibeltexter under vigseln. Ringarna välsignas heller inte vilket innebär att det är helt valfritt om man vill växla ringar eller inte.

Det vanligaste är dock att man ändå köper och byter vigselringar som en symbol för kärlek.

Vanliga inslag på en borgerlig vigsel

Ofta hålls en borgerlig vigsel ungefär på samma sätt som en kyrklig, bortsett från det religösa. Psalmer ersätts med “vanlig” musik och sånger som man gillar, bibellösning ersätts med fina dikter osv.

Här är några exempel på vad som brukar vara med i en borgerlig vigselakt:

 • Dikter
 • Växling av ringar
 • Solosånger
 • Musikstycken
 • Egenskrivna löften till varandra

Vad måste ingå?

Det enda som egentligen måste ingå är att vigselförrättaren ställer frågan, brudparet svarar och vigselförrättaren sedan förklarar dem som äkta makar.

Här nedan kommer ett exempel på hur det kan låta för att rama in detta på ett fint sätt.

“Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?
(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?
(Svar: Ja.)

(Paret kan växla ringar.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.”