Bästa tipsen på hur du skriver tal till bröllop

Hur bör man strukturera ett bröllopstal och vad brukar det innehålla? Det finns olika sätt att strukturera bröllopstal överlag, men ett grundkoncept som brukar fungera bra är:

  1. Inledning
  2. Mellandel
  3. Avslut

Krångligare än så behöver man faktiskt inte göra det. Ibland kan man tänka sig att ett tal skall vara som en bra popsång där det kommer ett intro som genom en brygga glider över till första versen som i sin tur följs av en refräng som är lätt att komma ihåg och som upprepas efter varje vers. Även om detta ofta resulterar i tjusiga tal kan det vara lite svårt att få till alla dessa moment och känner man sig lite osäker räcker det att tänka sig ett vanligt bröllopstal i tre delar.

Skriva tal till bröllop

Så skriver du en bra inledning till talet

Inledningen är det som fångar åhörarnas intresse och måste därför vara stark! För att lyckas med detta är det viktigt att hitta ord som talar till både brudparet och åhörarna. Något som får dem att haja till samtidigt som det tydligt visar vilken riktning ditt tal skall ta.

Ett vanligt sätt är att använda sig av ett citat från en sång, film, bok eller en person. Exempelvis skulle man kunna börja ett bröllopstal så här,

– Kärleken skapar ett ”vi” utan att förstöra ett ”jag”. Att ingå äktenskap såsom ni gjort idag ses många gånger som en av livets största prövningar….

Eller så här,

– Oscar Wilde sa en gång,
”En man vill alltid vara en kvinnas första kärlek -kvinnan vill vara mannens sista” Jag vågar inte uttala mig om du är Annas första kärlek Josef, men att du är hennes största kärlek det råder det inget tvivel om….

Man kan också börja med något som är direkt kopplat till brudparet,

– Mellan Göteborg och Kungälv är det 22,6 km. Mellan Göteborg och Mali är det 4 651 km. Ibland får man ta de mest konstiga omvägarna för att inse att kärleken fanns närmare än man trodde…

Det finns givetvis många andra sätt att börja ett tal som också går att använda. Huvudsaken är att du undviker att använda dig utav, ”Jag är ju egentligen inte någon talare”. Detta har blivit ett urvattnat uttryck som snarare får åhörarna att sluta lyssna.

Best man håller tal på bröllop

Vad ska talets mellandel innehålla?

Efter att ha väckt åhörarnas intresse gäller det att på ett smidigt sätt ta sig vidare till mellandelen. Denna ska förstås hänga ihop med inledningen och det gäller därför att hitta en bra övergång.

I mellandelen brukar man knyta an till roliga episoder i brudparets liv, karaktärsdrag, egenskaper eller liknande. Tänk på att eleganta formuleringar och fyndiga ordkombinationer alltid går hem men det är också viktigt att hålla talets innehåll personligt och undvika att det bli högtravande.

Det magiska talet tre används i många olika sammanhang såsom sagor och filmer men är också ypperligt att använda sig utav under ett bröllopstal. Det kan exempelvis vara att berätta tre anekdoter om brudparet som alla relaterar till talets inledning, detta för att skapa en röd tråd. Ibland kan målet med bröllopstalet vara att framföra ett budskap då kan man exempelvis använda sig utav tre ord som ligger till grund för mellandelen. Sådana ord skulle t.ex. kunna vara tillit, framtidsvision, omtänksamhet, ömhet.

Något att tänka på för att innehållsmässigt skriva ett bra tal är att hålla pinsamma berättelser från möhippan eller svensexan undan. Även att ta upp före detta partners eller använda ett ovårdat språk kan vara bra att undvika.

Så får du till ett bra avslut

När man känner sig färdig med mellandelen gäller det att återigen få till en smidig övergång för att sy ihop säcken med en stark avslutning. Denna övergång kan ibland innehålla några uttryckliga råd till brudparet såsom,

– kärleken är som en blomma. Utan omsorg och näring vissnar den tillslut.

Även om exemplet kan tyckas lite klyschigt kan det vara bra att använda sig utav bildspråk likt detta. Detta kan också göras under andra delar av talet då beskrivningar av saker och ting som är lätt att känna igen uppskattas.

Återkoppla till inledningen

När du väl är framme vid din avslutning är det viktigt att återkoppla till inledningen. Ett enkelt sätt att göra detta är att lyfta fram något man sa i de inledande meningarna. Detta gör att åhörarna känner igen sig och mönster är något som brukar gå hem hos publiken. Exempelvis skulle man kunna avsluta bröllopstalet något i stil med,

– Ja, äktenskapet är ett utav livets största om inte den allra största prövningen. En prövning som både jag som så många andra här ikväll är fullständigt eniga om att ni kommer att klara av. Och glöm nu aldrig det fina att kärlek skapar ett ”vi” utan att förstöra ett ”jag”.

Eller,

– Jag skulle därför i detta sammanhang vilja rätta Oscar Wilde och snarare säga att Josef alltid kommer vilja vara Annas största kärlek och Anna vill självfallet vara Josefs sista kärlek.

Eller,

– Ja, kärleken kan tyckas ta de mest märkliga vägar, men ibland kan det vara just 4 651 km som krävs för att finna den rätta. Och tro mig när jag säger att lyckas man ta en sådan omväg såsom ni har gjort så finns det inget som någonsin kan sätta käppar i hjulet för er gemensamma lycka.

Avslutet kan se ut på många olika vis. Det viktigaste är egentligen att det knyter an till inledningen och att när talet väl slutar är det med ett tydligt avstamp där åhörarna förstår att det är dags att applådera. Och för all del, glöm ej att det sista du ska göra är att utbringa en skål!

Taltips

Färdigskrivna bröllopstal

Vill du hålla ett bröllopstal utan att behöva skriva ett eget? Hos Taltips finns mängder av färdigskrivna tal att köpa.

Välj tal utifrån kategori och vem som talar. Se en översikt över vad talet handlar om samt ett kort utdrag.

Andra sätt att strukturera upp ett bröllopstal

Det finns även andra enkla sätt utöver ”inledning-mellandel-avslut” att strukturera upp bröllopstal på. Här följer några andra alternativ som också kan fungera mycket bra i ett bröllopstal.


Dåtid, nutid & framtid

Börja med att beskriva hur det var tiden innan brudparet möttes, t.ex. hur det enda de pratade om var varandra osv.

Detta övergår sedan till nutid och om hur de har det i detta nu.

Slutligen går man över till vad som väntas i framtiden. Denna del kan vara av den lite mer rådslagande karaktären om hur man håller kärleken vid liv eller liknande. Detta eftersom att prata framtidsvisioner inte alltid är passande. Det kan vara känsliga ämnen och därför är det bättre att vara mer generell i denna del samtidigt som man ändå når ut med sitt budskap.


Jämförelser

Ett annat sätt är att låta talet vara uppbyggt på jämförelser. Antingen kan man låta tidigare strukturer vara grunden till ett sådant tal och låta innehållet bygga på jämförelser eller så låter man helt enkelt jämförelserna bli strukturen för talet. Detta kan baseras på ”skillnader-likheter”.

Här beskriver man hur brudparet i vissa fall är väldigt olika medan man i andra avseenden är oerhört lika.

Detta upplägg är som gjort för humoristiska inslag och det är ett enkelt sätt att uttrycka budskapet att vi inte alltid behöver vara identisk vår partner för att kärleken ska slå rot.


För- och nackdelar

Att använda ”för- och nackdelar” är också ett enkelt sätt att få in lite humor i sitt tal. Här kan man tala om för- och nackdelar med både bruden och brudgummen.

Dock bör man tänka på att inte ta upp allt för känsliga ämnen. Det gäller att känna av hur de båda fungerar på ett personligt plan innan man ger sig in på ett sådant typ av bröllopstal.

Man kan också prata om för- och nackdelar om äktenskap som sådant. Huvudsaken är att man slutligen når fram till att brudparet gjort ett bra val och att deras lycka kommer att vara bestående.


Berättelser

Berättelser är också något som lätt fångar åhörarnas uppmärksamhet. Av någon anledning är sagor och berättelser fängslande och därför också en bra metod att använda sig utav för ett bröllopstal.

Dock kan detta vara lite knepigt att få till riktigt bra så vill man använda denna metodik bör man se till att noga bearbeta sitt tal så man verkligen får fram det man vill ha sagt.

Det gäller här att skapa en story som fokuserar på brudparet och där det finns ett underliggande budskap. Samtidigt målas hela berättelsen upp genom metaforer och beskrivningar som kan tyckas mer abstrakta än att enbart beskriva verkligheten. Det är detta som gör ett berättelsetal lite mer komplicerat än andra. Men gör man det bra kan det bli riktigt snyggt!


Brudtärna håller tal

Argumenterande tal

I ett argumenterande tal gäller det att driva en så kallad tes, ett påstående eller en åsikt som ska försvaras. Det gäller att vara tydlig vilken tes som man tänker driva och därefter beskriva både för- och motargument för att slutligen övertyga alla om att du har rätt. Ett argumenterande tal kan se ut på detta vis,

  1. Inledning
  2. Bakgrundsfakta
  3. Argumentation för
  4. Argumentation mot
  5. Avslut

Här inleder man genom att presentera sin tes vilket sedan följs av lite bakgrundsfakta som är kopplat till brudparet. Sedan tar man vid sin argumentation och hittar saker och ting som är sammanlänkat med brudparet och stödjer din tes.

Detta följs av att du även tar upp motargument. Här kan du använda dig av lite humoristiska inslag och anspela på egenskaper eller saker som brudparet gör som talar emot din tes.

Det hela mynnar sedan ut i ett starkt avslut där du övertygande får med dig åhörarna på din sida och där du fastställer att den tes du drivit är sann. För att återgå till ett tidigare exempel kan man börja så här,

– Kärleken är omständlig men hittar alltid rätt tillslut. Nu tänker ni ”vad är det för gammal klyscha han nu ska dra”. Jag säger det igen, kärleken är omständlig men hittar alltid rätt tillslut.

Därefter kan man ta upp storyn om hur ens kompis åkte 4 651 km för att finna kärlek när det visade sig att den egentligen fanns på betydligt närmre håll. Sedan är det bara att försöka hitta så bra argument som möjligt för att övertyga åhörarna att du har rätt i din sak!

När du väl bestämt vilken sorts struktur du vill ha på bröllopstalet och känner dig bekväm med denna form kan du sedan välja vilket typ av tal du vill ha. En del talare är mer skämtsamma typer medan andra vill hålla stilrena tal. Tänk på att alla gillar olika och ditt tal skall spegla dig.

Målet är ofta att göra ett fint tal men ändå locka fram ett och annat skratt i lokalen. Detta gör man genom att anspela på känslor som åhörarna relaterar till. Ett snyggt sätt att locka till sig skratt på är genom att få åhörarna att tro att du är på väg i en viss riktning med ditt tal och plötsligt så tvärvänder du. Detta är ett enkelt sätt som ofta fungerar bra för att skapa en bra stämning under ditt tal.


Bröllopstal på rim

Tal på rim till bröllop

Ibland kan tal kännas krångligt och inte riktigt något som du har fallenhet för. Det finns då andra sätt att framföra dina lyckönskningar på som kan vara minst lika uppskattade. En del kan ha lättare att uttrycka sig genom sång och musik och därför kanske det självklara valet är att skriva en fin hyllningslåt istället för att framföra ett tal. En vacker sång är ofta uppskattad och lämnar sällan ett öga torrt.

Vissa kanske inte har fallenhet för musik och sång men ändå har lätt för att rimma. Detta är en egenskap som ofta uppskattas av omgivningen och att skriva ett ”tal” som rimmar är inte att förakta.

Att rimma kan vara lite krångligt om man inte är riktigt van men det finns rimlexikon att ta hjälp av om det är så att man skulle ge sig in på detta spåret. Genom rim skapas en annan dimension på talet samtidigt som man kan använda sig utav samma strukturer som beskrivits. Det skulle exempelvis kunna se ut ungefär så här,

– Idag har Benjamin valt att äkta Tova till sin maka
Detta då hon fått hela hans värld att börja skaka
Jag kommer ihåg när han kom hemspringandes, tror bestämt att det var vår
Helt upprymd med rosiga kinder, pratade om hennes leende, ögon och ett vackert svallande hår.
Jag förstod direkt att det faktiskt, var någonting på gång
För Benjamin har aldrig varit typen som brister ut i sång

Detta är ett exempel på hur man skulle kunna inleda ett rimmande tal. Därefter får man likt ett vanligt tal försöka hitta några händelser eller egenskaper som man kan anspela på för att bygga upp sin mellandel. Därefter försöker man återkoppla och avsluta på ett snyggt vis.

– Ja den vårdagen 2015 har för mig blivit ett minne för livet
Det var första gången som min bäste vän vågade att ta det stora klivet
Med trevande steg de båda närmade sig varandra, modigt kan jag tycka
Idag är ni hustru och man och allt jag någonsin önskar är att ni får evig lycka.

Videoexempel på bröllopstal

Genom att ta hjälp av andras roliga idéer och varianter på bröllopstal är det lättare att komma på en egen vinkel på just ditt bröllopstal. Kika gärna på hur andra har gjort och hur de har lagt upp sitt tal för att på så sätt få lite inspiration.

Här är ett par exempel på tal från bröllop som ni med fördel kan ta inspiration från. Den ena är ett personligt bröllopstal på rim som visades på storbildsskärm under bröllopet eftersom talaren inte närvarade. Det andra är ett bröllopstal skrivet som en saga och framförs av brudgummens mor, hållandes i en sagobok.


Böllopstal på rim

Böllopstal i sagoform